2534. Structuurvisie en bestemmingsplan buitengebied Barneveld

De gemeente Barneveld wil de plannen die zij heeft met haar buitengebied vastleggen in een Structuurvisie. In de Structuurvisie wordt op strategisch niveau ingegaan op onderwerpen als landbouw, recreatie en landschap. De Structuurvisie biedt het beleidskader voor een later op te stellen bestemmingsplan buitengebied.

Procedure en adviezen

Toetsing
31-03-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-04-2011 Kennisgeving MER
01-04-2011 Ter inzage legging MER
31-05-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiĆ«le informatie voor het besluit over de Structuurvisie in het MER aanwezig is. Het MER is al vrij ver uitgewerkt. Punten van aandacht voor het MER voor het bestemmingsplan zijn de referentiesituatie, de effecten van het voornemen en de Passende beoordeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Barneveld

Bevoegd gezag
Gemeente Barneveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 10 jul 2018