2521. Windpark Kattenberg-Reedijk, gemeente Oirschot

De  gemeente Oirschot wil het Windpark Kattenberg -Reedijk (maximaal 6 turbines van 2 a 3 MW) van RWE Innogy Windpower Netherlands B.V. mogelijk maken. Het park is gelegen in de gemeenten Oirschot en Oisterwijk. De gemeente Oirschot wil daarom het  bestemmingsplan aanpassen. Ten behoeve van de besluitvorming hierover door de  gemeenteraad is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Commissie heeft eerder over de reikwijdte en het detailniveau van dit milieueffectrapport geadviseerd, informatie hierover is terug te vinden onder projectnummer 2321 op deze website.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-12-2010 Kennisgeving MER
15-12-2010 Ter inzage legging MER
28-02-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-04-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is prettig leesbaar en beschrijft op inzichtelijke wijze de milieueffecten van de verschillende alternatieven.

Uit het MER blijkt dat een belangrijke afweging ‘het landschappelijke effect’ is op het nationale landschap ‘het Groene woud’ en het Natura 2000-gebied ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’. Alle alternatieven hebben hier landschappelijke effecten en zijn onderling op dit aspect niet of nauwelijks onderscheidend.  De alternatieven zijn wel onderscheidend op het aspect geluidsbelasting en energieopbrengst.

Lees verder in het advies.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oirschot

Bevoegd gezag
Gemeente Oirschot

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018