2513. Uitbreiding glastuinbouwintensiveringsgebied in Tinte (gem. Westvoorne)

De gemeente Westvoorne heeft het voornemen om het bestemmingsplan Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte te wijzigen waardoor de mogelijkheid ontstaat om naast het aanwezige glas, 55 hectare extra glas te realiseren.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-12-2010 Kennisgeving MER
08-12-2010 Ter inzage legging MER
11-02-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
29-03-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER de essentiele informatie bevat om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Het MER is compact en prettig leesbaar. Per onderzocht thema worden duidelijk de conclusies weergegeven. Uit het MER blijkt dat een aantal ontwikkelingen afhankelijk zijn van de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid die het plan biedt. De effectbepaling is uitgevoerd op basis van de volledige ontwikkeling van het gebied.

Voor het vervolgtraject in de besluitvorming geeft de Commissie nog enkele aanbevelingen met betrekking tot de flora aan de Ruigendijk, de inrichting van het watersysteem in het gebied en de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer op de Ruigendijk.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
drs. Bart Korf
drs. ing. Leo Oprel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Westvoorne

Bevoegd gezag
Gemeente Westvoorne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D11.4 tot 1-4-2011: Glastuinbouwgebied >= 50ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018