2482. Oprichting kernenergiecentrale ERH te Borssele

Energy Resources Holding B.V. (ERH) wil een nieuwe kernenergiecentrale met een elektrisch vermogen van maximaal 2500 MWe bouwen en exploiteren bij Borssele.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-09-2010 Adviesaanvraag
23-09-2010 Datum kennisgeving
23-09-2010 Ter inzage legging van de informatie
21-12-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau van het MER

Het initiatief van ERH vertoont grote overeenkomst met het initiatief dat Delta Energy BV in juni 2009 aankondigde. De Commissie heeft zich geconcentreerd op de vraag tot op welke hoogte haar richtlijnenadvies voor het Delta-initiatief ook van toepassing kan zijn op het initiatief van ERH. Ze concludeert dat er weinig reden is om anders te adviseren over de reikwijdte en het detailniveau van het MER voor het initiatief van ERH. Wel beveelt ze aan om onderzoek naar de effecten van het gebruik van kokendwaterreactoren op te dragen.


Daarnaast adviseert de Commissie om het opstellen van een rijksinpassingsplan en van een plan-MER aan te grijpen om de bredere context te schetsen waarin dit initiatief en andere energieproductie-initiatieven in het Borssele-gebied moeten worden geplaatst.


Informatie over het Delta-initiatief is te vinden onder projectnummer 2295.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
dr. ir. Jan Kops
ir. Piet de Leege
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Energy Resources Holding B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Provincie Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C22.2 tot 1-4-2011: Kernenergiecentrale >= 1kilowatt per jaar: oprichten of ontmantelen

Bijgewerkt op: 14 dec 2012