2419. Bestemmingsplan buitengebied Woensdrecht

Het nieuw vaststellen van een bestemmingsplan buitengebied.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en Detailniveau PlanMER
07-04-2010 Datum kennisgeving
07-04-2010 Ter inzage legging van de informatie
09-06-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

 

De Commissie adviseert om in het MER uit te werken:

  • twee referentiesituaties, één voor de voortoets/passende beoordeling en één voor het plan-MER;
  • de ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied voor natuur, geluid, lucht en geur;
  • de maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. ing. Fon ten Thij
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Henk Janssen
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Woensdrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Woensdrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018