233. Stort verontreinigde grond in voorm. Verolme-dok-1 Rotterdam

Het betreft een specifieke IBC stortplaats voor ca. 95.000 m3 verontreinigde grond van het type Wca (gevaarlijk afval). Het gaat om verontreinigde grond die niet is te rei nigen, noch nuttig te gebruiken.     

Procedure en adviezen

Ontheffing
27-04-1989 Adviesaanvraag
27-04-1989 Datum kennisgeving
27-04-1989 Ter inzage legging van de informatie
01-06-1989 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie bracht in het kader van haar advisering op 18 mei 1989 een bezoek aan de be trokken locatie. Naar aanleiding van vragen ver strek te de gemeente Rotterdam aanvullende informatie. In het ontheffingsadvies concludeert de Commissie dat de gevolgen voor het milieu gering zullen zijn, mits de voorgestelde extra voorzieningen zorgvuldig aan ge bracht en goed gecontroleerd, en ook op langere termijn zorgvuldig beheerd worden. De ontheffing van de m.e.r.-plicht is verleend op 27 juni 1989. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
prof. dr. ir. Hendriks
dr. ir. Jan Hoeks

Voorzitter: ir. van Dixhoorn
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rotterdam

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018