2318. Waterinjectie locaties Noordwolde/Weststellingwerf, Oldelamer en Nijensleek

Vermillion Oil&Gas Netherlands B.V. heeft het voornemen om de capaciteit van de bestaande inrichting voor waterinjectie op de locatie Noordwolde/Weststellingwerf uit te breiden en twee andere putten op bestaande gaswinningslocaties Oldelamer en Nijensleek geschikt te maken voor waterinjectie. De Commissie heeft aangegeven dat de belangrijkste zaken die in het MER moeten worden beschreven zijn: Waarom injectie in de diepe ondergrond de beste methode van verwerking van het productiewater is; De milieueffecten van het transport van het water met vrachtwagens en een afweging van de mogelijkheid om het water per pijpleiding te transporteren; De kans op bodembewegingen door de injectie.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-08-2009 Adviesaanvraag
02-09-2009 Datum kennisgeving
02-09-2009 Ter inzage legging van de informatie
03-11-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Maarten Jan Brolsma
prof. ir. van der Vuurst de Vries
ing. Fred Wagemaker

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vermilion Oil & Gas

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018