2189. Beëindiging Kalksteenwinning Sint-Pietersberg

De POL-aanvulling wordt vastgesteld in verband met de beëindiging van kalksteenwinning in de Sint-Pietersberggroeve in 2015 of 2020.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-11-2008 Kennisgeving MER
19-11-2008 Ter inzage legging MER
28-11-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-01-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Ten behoeve van besluitvorming over de POL-aanvulling wordt de plan-m.e.r.-procedure gevolgd.

De Commissie heeft geoordeeld dat het MER de essentiële informatie voor de besluitvorming bevat. Het plan-MER bevat geen inhoudelijke milieuinformatie. Daarvoor wordt verwezen naar het MER "Kalksteenwinning ENCI 2020". Over dit MER heeft de Commissie reeds een toetsingsadvies uitgebracht (zie project 2039).

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
prof. dr. Chris Backes
ing. Eugène de Beer
dr. Kick Hemker
prof. ir. Jacques Schittekat

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.3 tot 1-4-2011: Steengroeven of dagbouwmijnen >= 25ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018