2187. Golfbaan Hoogland-West

Golfclub Soesterduinen wil een golfbaan met  9 holes realiseren in Hoogland, ten westen van de Bunschoterstraat.

Procedure en adviezen

Beoordeling
08-12-2008 Adviesaanvraag
30-01-2009 Advies uitgebracht
Beoordelingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op basis van de informatie in de aanmeldingsnotitie heeft de Commissie geconcludeerd dat het doorlopen van de m.e.r.-procedure vanuit milieuoptiek niet noodzakelijk is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. R.J.M. Kleijberg
dhr. prof.dr.ir. F.M. Maas

Voorzitter: dhr. mr. F.W.R. Evers
Werkgroepsecretaris: mw. ir. I.G.M. de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Golfclub Soestduinen

Bevoegd gezag
Gemeente Amersfoort

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 25ha of >= 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018