2126. Golfbaan Moerdijk

Initiatiefnemer Intergolf Moerdijk BV heeft het voornemen om ten zuiden van het industrieterrein moerdijk en de A17/A59 een golfbaan van 18 holes en een 9 holes oefenaccomodatie te realiseren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-06-2008 Adviesaanvraag
17-06-2008 Datum kennisgeving
17-06-2008 Ter inzage legging van de informatie
20-08-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft in de richtlijnenfase geadviseerd om in het MER de nadruk te leggen op effecten van de golfbaan op de milieutechnische voorzieningen van voormalige vuilstorten en de de grondbalans

Daarnaast heeft de Commissie geadviseerd de (positieve) effecten van alternatieven op natuurontwikkeling, soortbescherming, nieuw landschap en recreatief medegebruik bodem- en waterkwaliteit te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
dr. Marijke Drees
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Intergolf Moerdijk

Bevoegd gezag
Gemeente Moerdijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018