2118. Uitbreiding Grand Hotel Krasnapolsky, gemeente Amsterdam

Grand Hotel Krasnapolsky aan de Dam te Amsterdam heeft plannen om het hotel uit te breiden. Op de huidige locatie wordt een interne verbouwing doorgevoerd, waarbij onder meer de parkeervoorziening ondergronds wordt gebracht en er extra vergaderaccommodatie wordt gerealiseerd.

Procedure en adviezen

Beoordeling
02-06-2008 Adviesaanvraag
25-07-2008 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Naar het oordeel van de Commissie m.e.r. zal er geen sprake zijn van aanzienlijke nadelige milieugevolgen en behoeft om die reden geen MER opgesteld te worden.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Paul van den Bosch
Theo Knottnerus
Leo de Leu

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Mark Hille

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018