2104. Permanente huisvesting Internationaal Strafhof

De bouw en het gebruik van de permanente huisvesting - een nieuw gebouw - voor het Internationaal Strafhof in het duingebied van Den Haag.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-05-2008 Adviesaanvraag
18-05-2008 Datum kennisgeving
18-05-2008 Ter inzage legging van de informatie
26-08-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-05-2009 Kennisgeving MER
27-05-2009 Ter inzage legging MER
aanvulling
28-08-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
18-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De bouw en het gebruik van het Internationale Strafhof is geen m.e.r.-plichtige activiteit. Maar de initiatiefnemers willen dit bijzondere gebouw op de meest zorgvuldige wijze realiseren. Daarom is er voor gekozen om op vrijwillige basis toch een m.e.r.-procedure te doorlopen.

Het MER geeft op hoofdlijnen de te verwachten milieugevolgen weer. De onderbouwing in het MER van de gevolgen van extra verkeer en de gevolgen op het Natura 2000-gebied vond de Commissie te summier. Op 21 september 2009 heeft de Commissie een aanvulling op het MER ontvangen die een nadere onderbouwing geeft voor deze aspecten.

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie in het MER en de aanvulling daarop aanwezig is om het milieubelang een volwaardige rol te geven bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
Leo de Leu
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018