2004. Offshore Windpark Callantsoog-West

De aanleg en exploitatie van een offshore windpark op de Noordzee op de locatie Callantsoog-West.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-10-2007 Datum kennisgeving
29-10-2007 Ter inzage legging van de informatie
02-11-2007 Adviesaanvraag
22-01-2008 Advies uitgebracht
Richtlijnen Advies

Opmerkingen bij de advisering

Voor vergunningaanvragen voor windparken op de Noordzee heeft een aantal jaren een moratorium geheerst. Na de opheffing hiervan is in 2006 een groot aantal vergunning- en m.e.r.-procedures tegelijkertijd gestart, door meerdere initiatiefnemers. De gepubliceerde initiatieven vertonen grote overeenkomsten. Vanwege de consistentie is er bij deze projecten voor gekozen standaardrichtlijnen op te stellen, geldig voor ieder project. Ook het onderhavige richtlijnenadvies is hierop gebaseerd. In deze projecten is ten opzichte van de eerdere richtlijnadviezen speciale aandacht gevraagd voor de fundering van de windturbines (in verband met onderwatergeluid).

De Commissie heeft voor de projecten 2001 t/m 2007 het richtlijnenadvies in één document uitgebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. P. van der Boom, MA
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. J. Nipius
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ENECO

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C05.1 tot 1-4-2011: Installaties in, op of boven zeebodem (m.u.v. boortorens) bevestigen, bij windmolens >= 15megawatt of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 22 jan 2008