1972. Uitbreiding pluimveehouderij maatschap Van der Cruijsen, gemeente Boxmeer

Mts. Van der Cruijsen wil haar vestiging aan de Stevensbeekseweg 10a en 12 te Overloon uitbreiden van 96.300 legkippen en 362 rose vleeskalveren naar 208.000 legkippen. De bestaande stallen zullen hiervoor worden heringericht, er worden geen nieuwe stallen gebouwd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-08-2007 Adviesaanvraag
29-08-2007 Datum kennisgeving
29-08-2007 Ter inzage legging van de informatie
16-10-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
23-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
aanvulling
09-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
12-10-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het initiatief vindt plaats in extensiveringsgebied natuur en in een beschermingszone van zeer kwetsbare grondwaterwinning.

Richtlijnenfase

De Commissie vraagt in haar richtlijnenadvies nader in te gaan op:

  • de ammoniakemissie van het initiatief en de gevolgen van de ammoniakdepositie op kwetsbare natuur;
  • de bijdrage van het initiatief aan toekomstige geurhinder;
  • de fijn stof emissie van het initiatief en het effect daarvan op de fijn stof-concentratie in de omgeving van het het initiatief.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
Chris Spapens

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Van der Cruijsen

Bevoegd gezag
Gemeente Boxmeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 27 apr 2009