1967. Inrichtingsplan Enschede-Noord

Provincie Overijssel heeft, volgend op het reconstructieplan, voor het gebied Enschede-Noord het Inrichtingsplan Enschede-Noord opgesteld. Met dit plan wil de provincie de vitaliteit van het buitengebied versterken en de uitvoering van het reguliere beleid versnellen. Ter ondersteuning van de besluitvorming over dit Inrichtingsplan wordt een plan-MER opgesteld.  

Procedure en adviezen

Toetsing
22-10-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
1967-02planmer.pdf
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie oordeelde bij de toetsing positief over het plan-MER. Daarbij maakte zij enkele opmerkingen. De ontwikkelingen rond Vliegveld Twente zijn in dit plan-MER niet behandeld. De mogelijke milieueffecten van het vliegveld op het plangebied Enschede-Noord moeten daarom in het MER voor Vliegveld Twente aan bod komen. Verder kan voor maatregelen uit het plan op een later moment nog een passende beoordeling benodigd zijn.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Kuindert van der Spek
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dienst Landelijk gebied

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018