196. Golfbaan 'De Scherpenbergh' te Apeldoorn

De initiatiefnemer wil een 18 holes golfbaan in het overgangsgebied van het Centraal Veluws Natuurgebied en de IJsselvallei aanleggen. De golfbaan is ge pland in een halfopen gebied.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-09-1988 Datum kennisgeving
16-09-1988 Ter inzage legging van de informatie
15-11-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-06-1991 Kennisgeving MER
07-06-1991 Ter inzage legging MER
11-06-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-08-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies gaf de Commissie de gemeente in overweging te kiezen voor een variant, waarin een groter bosareaal zou kunnen worden gespaard. Bij de behandeling van het ontwerp-bestemmingsplan in de Provinciaal Planologische Commissie op 19 september 1991 kwamen overwegende bezwaren tegen het ontwerp-plan naar voren. Dat heeft geleid tot aanpassingen in het plan (onder andere sparen van meer bos). Het bestemmingsplan is vastgesteld op 15 oktober 1993. Er is goedkeuring onthouden aan het deel van het bestemmingsplan dat gelegen is in het Centraal Veluws Natuurgebied. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
ir. Naut Wijnhoven

Voorzitter: prof. dr. Maas
Werkgroepsecretaris: drs. Hans Ronald Jan van Maanen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eerste Openbare Apeldoornse Golf Club (EOAGC)

Bevoegd gezag
Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007