194. Golfbaan 'Sybrook' te Enschede

De initiatiefnemer wil een 18 holes golfbaan van in totaal ca. 120 ha aanleggen op het landgoed Sybrook    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-09-1988 Datum kennisgeving
15-09-1988 Ter inzage legging van de informatie
11-11-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-07-1989 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-08-1989 Kennisgeving MER
24-08-1989 Ter inzage legging MER
31-10-1989 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was in het toetsingsadvies van mening dat zowel voor de in het MER beschreven alternatieven als voor andere reële alternatieven gold, dat niet kon worden vastgesteld welk alternatief het milieuvriendelijkst zou zijn, omdat de daarvoor noodzakelijke gegevens ontbraken. Daarnaast adviseerde de Commissie om de in het MER uitgesproken intenties ten aanzien van de inrichting en het bekeer van het gebied om te zetten in concrete en schriftelijk vastgelegde afspraken.  

Naar aanleiding daarvan is gewerkt aan het aanvullen van gegevens en het verwerken daarvan in het plan voor de golfbaan.

Het bestemmingsplan is op 30 september 1991 vastgesteld door de gemeenteraad. Met de uitvoering is in 1992 begonnen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
dr. Marijke Drees
drs. Dick van der Hoek
ing. Loo

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Martha Buitenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
J. Scholten

Bevoegd gezag
Enschede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007