1939. Chocoladefabriek te Amsterdam

De Chocoladefabriek B.V. te Amsterdam wil een toeristisch/recreatieve attractie realiseren, zijnde een tractatiepark waar de geschiedenis van de chocolade wordt gepresenteerd. Hier kunnen mogelijk meer dan 500.000 bezoekers op af komen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-06-2007 Datum kennisgeving
13-06-2007 Ter inzage legging van de informatie
22-08-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Bij dit type projecten gaat het vooral om de verkeersaspecten en de daaraan gerelateerde milieugevolgen zoals met name de luchtkwaliteit. Bijzonder aan dit project is dat het vlak naast het Centraal Station in Amsterdam gerealiseerd wordt. Doordat een knooppunt van openbaar vervoer (trein, metro, tram en bus) pal naast deze nieuwe attractie ligt valt te verwachten dat bezoekers van buiten Amsterdam eerder met het openbaar vervoer zullen komen. Daarnaast zullen veel reeds in Amsterdam verblijvende toeristen deze attractie waarschijnlijk gaan bezoeken. Die toeristen kunnen ook van de OV-mogelijkheden gebruik maken. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Chocoladefabriek B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018