1887. Winning Aardolie blokken Q1 en P3 Nederlands Continentaal Plat

Chevron Exploration and Production Netherlands B.V. is voornemens olie te winnen uit het Q1 en het P3 blok op het Nederlands Continentaal Plat.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-03-2007 Datum kennisgeving
01-03-2007 Ter inzage legging van de informatie
27-04-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft in haar adviesrichtlijnen aangegeven dat zij het essentieel vindt dat in het MER wordt ingegaan op de effecten van de omgang met het productiewater en dat in het MMA wordt ingegaan op het productiewater, het meegeproduceerde gas en onderwater-geluid.

Bij het vaststellen van de richtlijnen heeft het bevoegd gezag de advies richtlijnen van de Commissie overgenomen. Zij heeft daaraan toegevoegd dat in het MER het besluit opgenomen moet worden waarvoor het MER is opgesteld.

Op 17 januari 2008 heeft de Commissie bericht ontvangen dat dit project wordt stopgezet.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Chevron Exploration en Production Netherlands B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018