1865. Ontwikkeling gasveld te Gasselternijveen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) heeft het voornemen om aardgas te winnen uit het gasveld Gasselternijveen. Voor deze activiteit wordt de procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen, omdat circa 1.200.000 Nm3 aardgas per dag zal worden gewonnen. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-01-2007 Datum kennisgeving
17-01-2007 Ter inzage legging van de informatie
06-03-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
22-08-2007 Kennisgeving MER
22-08-2007 Ter inzage legging MER
25-10-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de aanvraag van een vergunning op grond van de Wet  Milieubeheer. De Minister van Economische Zaken (EZ) is het bevoegd gezag voor deze vergunning.

In het richtlijnenadvies heeft de Commissie gevraagd vooral aandacht te besteden aan externe veiligheid, mogelijke bodemdaling en de gevolgen van transport van het gas en de restproducten, zowel via pijpleiding als per tankwagen.

Over het milieueffectrapport heeft de Commissie een positief toetsingsadvies uitgebracht. Het MER geeft een gestructureerd en volledig inzicht in de milieueffecten van het voornemen. Bij keuzes tussen mogelijke varianten is telkens de meest milieuvriendelijke variant gekozen, waardoor het voorkeursalternatief overeenkomst met het meest milieuvriendelijk alternatief.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Maarten Jan Brolsma
dr. ir. Jan Hoeks
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018