1855. Windparken Etten-Leur

Dit advies betreft een m.e.r. procedure ten behoeve van de realisatie van twee windparken met ieder 5 turbines. Hiervoor is een vrijstelling van het bestemmingsplan ex art 19 WRO nodig.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-12-2006 Datum kennisgeving
13-12-2006 Ter inzage legging van de informatie
07-02-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-03-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-03-2008 Kennisgeving MER
05-03-2008 Ter inzage legging MER
15-05-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft geadviseerd in het MER vooral aandacht te besteden aan:

  • de effecten op natuur;
  • geluidsbelasting van woningen;
  • de effecten op het landschap;
  • de energieopbrengst van de verschillende alternatieven.

Het MER heeft ter visie gelegen van 6 maart tot en met 17 april 2008. 

Tijdens de toetsing heeft een overleg plaatsgevonden tussen de Commissie, het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. Hier zijn een aantalz aken mondeling toegelicht. Naar aanleiding van dit gesprek is de Commissie van mening dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is.  

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ir. Peter van der Boom, MA
ir. Peter Vrijlandt

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
coöperatie Windpark Laakse Vaart U.A.
WEOM B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Etten-Leur

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 03 jun 2008