1845. A58 Eindhoven-Oirschot

Rijkswaterstaat wil de A58 tussen Eindhoven en Oirschot uitbreiden met een extra rijstrook. Ter ondersteuning van  de besluitvorming door de Minister van VenW wordt de m.e.r. procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-11-2006 Datum kennisgeving
22-11-2006 Ter inzage legging van de informatie
19-01-2007 Advies uitgebracht
richtlijnenadvies

Opmerkingen bij de advisering

Als hoofdpunten voor het MER merkt de Commissie aan:

  • actuele gekwantificeerde verkeersprognoses voor de hoofdwegen en het onderliggend wegennet
  • de beschrijving van het probleemoplossend vermogen van het inititiatief met de onderbouwing van de keuze van inrichtingsvarianten
  • de effecten op geluidhinder en luchtkwaliteit.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
Leo de Leu
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Richard Zwiers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018