1822. Stadsdeelhart Schalkwijk Haarlem

De gemeente Haarlem, ING Vastgoed en de vereniging van eigenaren van winkelcentrum Schalkwijk hebben een plan ontwikkeld voor renovatie van het winkelcentrum en uitbreiding met woningen, kantoren, publieke voorzieningen en voorzieningen op het gebied van vrije tijd, cultuur en ontspanning.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-10-2006 Datum kennisgeving
05-10-2006 Ter inzage legging van de informatie
05-12-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert de nadruk in het MER te leggen op:

  • de milieurelevante functies in het plangebied;
  • de benutting van de ondergrond, verdeeld naar bebouwd, verhard, groen en water;
  • de effecten op het verkeer in het studiegebied, inclusief de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de eventuele geluid- en trillingshinder;
  • de parkeercapaciteit.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Johan Janse
drs. Roeland van Kerkhoff

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ING Vastgoed Ontwikkeling B.V.

Bevoegd gezag
Haarlem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018