1808. Varkenshouderij Douma Oosterwolde

Het uitbreiden en wijzigen van een bestaande varkenshouderij   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-08-2006 Datum kennisgeving
30-08-2006 Ter inzage legging van de informatie
09-11-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De heer H.G.E. Douma heeft een varkenshouderij aan de Weperpolder 10 te Oosterwolde. Het bedrijf heeft thans 124 kraamzeugen, 454 guste en drachtige zeugen, 200 vleesvarkens dan wel opfokzeugen, 7 dekberen en 1900 gespeende biggen. De initiatiefnemer is voornemens het bedrijf uit te breiden met circa 100 zeugen en het bedrijf gesloten te maken. Om dit te realiseren zal het bedrijf worden uitgebreid met 4800 vleesvarkens en zullen ook bestaande stallen aangepast worden voor de zeugenhouderij. Ook zal een anaërobe vergistingsinstallatie worden gevestigd. Voor deze wijziging/uitbreiding is een Wet milieubeheervergunning nodig. Ten behoeve van deze procedure wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.  

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: mr. Selma van Velsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
H.G.E. Douma

Bevoegd gezag
Ooststellingwerf

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018