1792. Varkenshouderij Geven te Vortum-Mullem

De heer Geven heeft het voornemen zijn zeugenbedrijf aan de Radioweg 18 te Vortum Mullem uit te breiden tot 624 kraamzeugen, 2180 guste en dragende zeugen, 7392 gespeende biggen en 636 opfokzeugen. Voor het voornemen wordt bij het bevoegd gezag, de gemeente Boxmeer, een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-07-2006 Datum kennisgeving
19-07-2006 Ter inzage legging van de informatie
20-09-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
toetsing
19-09-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-09-2007 Kennisgeving MER
20-09-2007 Ter inzage legging MER
19-12-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat alle essentiƫle informatie in het Milieueffectrapport (MER) aanwezig is. Het MER geeft informatie over de belangrijkste milieuparameters voor dit initiatief: geur, ammoniak en fijn stof. Op 19 oktober 2007 is het bevoegd gezag een memo aangeboden met een aantal vraagpunten omtrent het MER. Het betrof vragen omtrent de toetsing van de luchtkwaliteit, het berekenen van de cumulatieve geurhinder, het akoestisch onderzoek en de samenvatting. Op de punten heeft de Commissie op 25 oktober 2007 een reactie van het bevoegd gezag mogen ontvangen waarna het toetsingsadvies is opgesteld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
Chris Spapens

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Geven Holding B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Boxmeer
ODBN

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018