1725. Uitbreiding kunstvezelfabriek Teijin Twaron Delfzijl

Teijin Twaron BV locatie Delfzijl heeft het voornemen de polyparaphenyleentereftalamide (PPTA-)fabriek in Delfzijl uit te breiden. In deze fabriek wordt de basis voor de kunstvezel Twaron gemaakt.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-03-2006 Datum kennisgeving
13-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
04-05-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
15-01-2007 Kennisgeving MER
15-01-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling MER
10-04-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De fabriek van Teijin Twaron is gevestigd op het industrieterrein aan de Oosterhornhaven, bekend als het Chemiepark Delzijl. Dit industrieterrein is gelegen ten zuidoosten van Delfzijl. De activiteit is m.e.r.-plichtig op basis van de provinciale milieuverordening van de provincie Groningen. Voor de uitbreiding van de productiecapaciteit is een vergunning inzake de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) noodzakelijk. De provincie Groningen treedt op als bevoegd gezag in het kader van de Wm vergunning en Rijkswaterstaat Noord Nederland treedt op als bevoegd gezag in het kader van de Wvo vergunning. Het MER wordt opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over deze vergunningen.

De Commissie adviseert om in de vergunning rekening te houden met het in gebruik nemen van de nieuwe installatie in relatie tot de ingebruikname van de zout afvalwater zuiveringsinstallatie (ZAWZI).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Mijntje Pikaar
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Teijin Twaron BV

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
009.5 M.e.r. op grond van provinciaal besluit (Waddenzee)

Bijgewerkt op: 19 nov 2018