1677. A12 Gouda-Woerden

De aanpassing van het weggedeelte A12 Gouda-Woerden.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-11-2005 Datum kennisgeving
15-11-2005 Ter inzage legging van de informatie
16-01-2006 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Hoofdpunten voor dit MER zijn naar de mening van de Commissie de mate waarin het voornemen de verkeersproblemen oplost, de geluid- en luchteffecten. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Louis Bijlmakers
ing. Ben Peters

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018