1676. A12 Woerden-Oudenrijn

De aanpassing van het weggedeelte A12 Woerden-Oudenrijn.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-11-2005 Datum kennisgeving
15-11-2005 Ter inzage legging van de informatie
16-01-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Hoofdpunten voor deze MER is naar de mening van de Commissie de mate waarin het voornemen de verkeersproblemen oplost, en de geluid- en luchteffecten

Dit project maakt deel uit van de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten. In deze wet is opgenomen dat advisering over het MER door de Commissie niet van toepassing is.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Louis Bijlmakers
ing. Ben Peters

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 03 sep 2010