1661. Aanwijzing luchtvaartterrein Rotterdam Airport

De initiatiefnemer wil de aanwijzing wijzigen vanwege drie onvolkomenheden / onvoorziene omstandigheden. Door toepassing van een ander rekenmodel voor de handhaving, blijkt de capaciteit kleiner dan beoogd was bij het vaststellen van de huidige aanwijzing. In de praktijk blijken vliegtuigen bij het landen de baan rechter te benaderen dan was voorzien. In de huidige aanwijzing is geen rekening gehouden met het overhevelen van regeringsvluchten en militaire vluchten van vliegveld Valkenburg naar luchthaven Rotterdam.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-10-2005 Datum kennisgeving
10-10-2005 Ter inzage legging van de informatie
12-12-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-08-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-09-2009 Kennisgeving MER
01-09-2009 Ter inzage legging MER
24-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
Het MER zal een doorkijk geven naar de toekomst. De Commissie gaat er vanuit dat er alleen een besluit wordt genomen over de reparatie i.v.m. onvolkomenheden /onvoorziene omstandigheden en niet over eventuele groei van de luchthaven. Het advies richt zich met name op het te nemen besluit. Aanvullend hierop gaat de Commissie in het laatste hoofdstuk in op de doorkijk.

 

Toetsing
Het MER bevat de essentiële informatie voor de besluitvorming. De overwegingen ten aanzien van de opbouw van alternatieven zijn helder omschreven. De verschillen tussen de alternatieven zijn gering en de milieueffecten van de verschillende alternatieven zijn mede door de wijze van presenteren niet eenvoudig te vergelijken.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Adrie de Jong
ir. Kees van Luijk
dr. Joost Wesseling
dr. ir. Tjeert ten Wolde

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rotterdam The Hague Airport

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.1 tot 1-4-2011: Luchtvaartterrein met landingsbaan >= 1800m: aanleg, inrichting of gebruik

Bijgewerkt op: 10 jul 2018