1634. Aardgaswinning L5-C Wintershall Noordzee B.V.

Het oprichten en in werking hebben van de mijnbouwinstallatie in blok L5-C in het Nederlands deel van het continentaal plat.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-08-2005 Datum kennisgeving
18-08-2005 Ter inzage legging van de informatie
10-10-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
08-12-2005 Kennisgeving MER
08-12-2005 Ter inzage legging MER
24-01-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

geen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ing. W.G. Been
dhr. dr. N.M.J.A. Dankers
dhr. prof.ir. J.J. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mw. dr. N.W.M. van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wintershall Noordzee B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 04 mrt 2021