1616. Spitsstrook A2 St. Joost - Urmond

Aanleg spitsstrook A2 St. Joost - Urmond 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-06-2005 Datum kennisgeving
14-06-2005 Ter inzage legging van de informatie
26-08-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-02-2007 Kennisgeving MER
27-02-2007 Ter inzage legging MER
08-05-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Hoofdpunten voor het MER zijn de geluid- en luchteffecten. De effecten op natuur zijn ook een hoofdpunt indien deze effecten substantieel zijn. 

 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Het MER is volledig, informatief, voorzien van goed kaartmateriaal en prettig leesbaar. Er is goede en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De Commissie doet in haar advies enkele aanbevelingen voor de verdere besluitvorming.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Albert Dragt
ir. Joep Lax
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018