1615. A2 Maasbracht - Geleen

Het onderzoeken van mogelijke lange-termijn oplossingen voor de verwachte verkeersproblemen op de A2 tussen Maasbracht en Geleen   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-06-2005 Datum kennisgeving
14-06-2005 Ter inzage legging van de informatie
26-08-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het MER dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten: 

  • een heldere en eenduidige weergave van de huidige en toekomstige verkeerssituatie;
  • een onderbouwde en transparante samenhang tussen doelstelling en de daaruit afgeleide alternatieven en varianten;
  • de effecten van de alternatieven en varianten op de geluidbelasting, luchtkwaliteit, natuur en het ruimtebeslag.
 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Albert Dragt
ir. Joep Lax
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
ministers van VROM

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018