1571. Woningbouw Westgaag (Maassluis)

  aanleg van een woonwijk voor 2500 woningen en enkele ha bedrijvigheid  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-04-2005 Datum kennisgeving
29-04-2005 Ter inzage legging van de informatie
30-06-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De locatie Dijkpolder-Zuid is bij de gemeente Maassluis gevoegd ten behoeve van de ruimtebehoefte voor woningbouw.  

In het plangebied bezit het bedrijf C. van der Lely N.V. het merendeel van de gronden en is daarom initiatiefnemer voor de ontwikkeling. In het plangebied bevindt zich ook een fabriek, waarvoor de verplaatsingsmogelijkheden onderzocht worden. De fabriek kent verschillende (grond-) eigenaren welke zelfstandig beslissen over de verplaatsing. In het MER zijn vooral de aspecten die samenhangen met verkeer belangrijk. Verder moet er een stukje van een ecologische verbindingszone worden gerealiseerd.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Marinus Kooiman

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
C. van der Lely BV

Bevoegd gezag
Maassluis

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018