1527. A9 Velsen-Raasdorp en A9 Raasdorp-Badhoevendorp

Realisatie van spitsstroken op de A9 Velsen Raasdorp en A9 Raasdorp – Badhoevedorp.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-03-2005 Datum kennisgeving
09-03-2005 Ter inzage legging van de informatie
19-04-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van mening dat de startnotitie al veel voor het MER relevante informatie bevat. Dit advies richt zich dan ook op die onderwerpen die in het MER nog nader aan de orde moeten komen.

Dit project valt onder de Spoedaanpak Wegen. Het ontwerpbesluit en het MER zijn op 20 oktober 2009 ter visie gelegd. Er is geen toetsing van het MER door de Commissie uitgevoerd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan Derksen
ing. Albert Dragt
ir. Joep Lax
dr. Diana Prins

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018