1520. A4 Badhoevedorp--Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer--Amstel

Project 1: realisatie van bufferstroken op de A1 knooppunt Watergraafsmeer – knooppunt Diemen Project 2: realisatie van spitsstroken op de A4 Badhoevedorp – Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer – Amstel

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-02-2005 Datum kennisgeving
14-02-2005 Ter inzage legging van de informatie
19-04-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De werkgroep heeft tevens richtlijnadvies uitgebracht voor projecten 1509 en 1527. De adviezen voor 1509 en 1520 zijn in één document uitgebracht.

De Commissie is van mening dat de startnotities al veel voor de MER’en relevante informatie bevatten. Dit advies richt zich dan ook op die onderwerpen die in de MER’en nog nader aan de orde moeten komen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. Frank Arents
ing. Jan Derksen
ing. Albert Dragt
ir. Joep Lax
dr. Diana Prins

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018