1492. Vernieuwing N210 tussen Krimpen a/d IJssel en Bergambacht

vernieuwing van de provinciale weg N210   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-01-2005 Datum kennisgeving
06-01-2005 Ter inzage legging van de informatie
21-02-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
20-12-2005 Kennisgeving MER
20-12-2005 Ter inzage legging MER
20-03-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het zoekgebied voor tracés is beperkt. De variatie voor alternatieven zit met name in de technische aanpak van de vernieuwing en de wijze en duur van aanleg. 

 

Toetsing

Het zoekgebied voor tracés is beperkt. De reconstructie vindt plaats op het bestaande tracé, waarbij nog gekozen kan worden voor een noordelijke of een zuidelijke ligging op het bestaande tracé. De variatie voor alternatieven zit met name in de technische aanpak van de vernieuwing en de wijze en duur van aanleg. Er is gekozen voor een innovatieve aanpak waarbij binnen aan te geven grenzen de keuze van een tracé en van een aanlegmethode en ook het toekomstig onderhoud over wordt gelaten aan marktpartijen. Met het oog hier op heeft de Commissie in haar toetsingsadvies onder andere aanbevelingen gedaan voor de wijze waarop de ‘milieuprestaties’ en de landschappelijke inpassing in het aanbestedingstraject kunnen worden meegenomen.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Berdie Olthof
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Bergambacht
Krimpen a/d IJssel
Nederlek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018