1478. Dijkversterking de Blocq van Kuffeler-Nijkerkersluis

Versterking van het dijktraject De Blocq van Kuffeler-Nijkerkersluis     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-11-2004 Datum kennisgeving
03-11-2004 Ter inzage legging van de informatie
21-12-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
29-03-2005 Kennisgeving MER
29-03-2005 Ter inzage legging MER
02-05-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Vanwege het weinig ingrijpende karakter van de versterkingsmaatregelen warende milieueffecten reeds in de startnotitie opgenomen. Het MER is licht gewijzigd ten opzichte van de startnotitie. De Commissie komt tot het oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Rob Lenders
ing. Jan Westerhoven

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 26 mei 2021