1474. Winning van aardgas uit de A en B blokken op het Nederlands Continentaal plat

Winning van aardgas uit de A en B blokken op het Nederlands Continentaal Plat

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-10-2004 Datum kennisgeving
14-10-2004 Ter inzage legging van de informatie
09-12-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-07-2006 Kennisgeving MER
05-07-2006 Ter inzage legging MER
05-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De Commissie doet enkele aanbevelingen voor de verdere besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Chevron Exploration and Production Netherlands B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 12 feb 2008