1457. Uitbreiding pluimveehouderij mts. Gunnink in Bovensmilde (gem. Midden-Drenthe)

Uitbreiding van pluimveehouderij mts. Gunnink in Bovensmidle van 23.250 tot 77.800 opfokhennen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-08-2004 Datum kennisgeving
18-08-2004 Ter inzage legging van de informatie
03-11-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De wet- en regelgeving op het gebied van geur is sterk bepalend voor het voornemen en een belangrijk punt voor het voornemen, het MER en dit advies. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
dr. ir. Nico Ogink

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Mariƫlle de Sain

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Gunnink, Bovensmilde

Bevoegd gezag
Midden-Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018