1439. Offshore gaswinningsplatforms G14-A en G16-A

Gaz de France Production Nederland B.V. (GPN) is voornemens offshore aardgasvelden te ontwikkelen in de blokken G14, G16, G17 van het Nederlandse deel van het continentale plat.       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-06-2004 Datum kennisgeving
17-06-2004 Ter inzage legging van de informatie
16-08-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
28-09-2004 Kennisgeving MER
28-09-2004 Ter inzage legging MER
09-11-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

geen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gaz de France Production Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018