1435. Structuurplan Stadsrandzone Assen

De gemeente Assen is van plan uit te breiden en in de stadsrandzone van Assen ruim 4.000 woningen en bedrijventerrein (circa 85 hectare) te realiseren.  Aan de hand van het, door de gemeenteraad, vast te stellen Structuurplan 'Stadsrandzone Assen' worden de voorkeurslocaties op korte termijn (2020) bepaald. Hiervoor doorloopt de gemeente de plan-m.e.r.-procedure.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-06-2004 Datum kennisgeving
17-06-2004 Ter inzage legging van de informatie
31-08-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
19-06-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-06-2008 Kennisgeving MER
24-06-2008 Ter inzage legging MER
25-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft het plan-MER beoordeeld en heeft vastgesteld dat belangrijke informatie ontbreekt. Zo is er onzekerheid over de mogelijk negatieve gevolgen voor omliggende Natura 2000-gebieden en er wordt onvoldoende inzicht gegeven in capaciteit en knelpunten voor verkeer. Voor beide punten adviseert de Commissie een aanvulling op het MER te maken. 

De gemeente heeft besloten die aanvuling te leveren bij de eerstkomende bestemmingsplannen. De eerste is Norgerbrug. Zie projectnummer 2449.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
ir. Kees Nije
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Trineke Bakker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Assen

Bevoegd gezag
Gemeente Assen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018