1432. Toetsing natuurbeschermingsregelgeving recreatieve ontwikkelingen Strand Horst

de aanleg dan wel verbetering van allerlei recreatieve en toeristische voorzieningen te Strand Horst, gemeente Ermelo   

Procedure en adviezen

Beoordeling
01-04-2004 Adviesaanvraag
17-06-2004 Advies uitgebracht
a1432bd.pdf

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr.mr. C.J. Bastmeijer
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. F.W.R. Evers
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ermelo

Bevoegd gezag
Ermelo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007