1430. Verbetering waterkering Waalkade Nijmegen

Verbetering van de waterkering langs de Waalkade in Nijmegen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-03-2004 Datum kennisgeving
31-03-2004 Ter inzage legging van de informatie
14-06-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
24-03-2005 Kennisgeving MER
24-03-2005 Ter inzage legging MER
13-05-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het dijkvak (circa 1,6 km) waarop de verbetering betrekking heeft ligt tussen de verkeersbrug in de A325 en de spoorbrug over de Waal en biedt bescherming aan de benedenstad van Nijmegen. De Commissie heeft in haar toetsingsadvies aanbevolen om in het besluit de uiteindelijke keuze van het voorkeursalternatief goed te motiveren en expliciet aan te geven hoe de afstemming met het dijkterugleggingsplannen bij Lent plaats zal vinden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jos Cuijpers
ir. Anne Wijbenga
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 26 mei 2021