143. Berging van afvalstoffen uit chlorideproces van TDF Tiofine b.v.

Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-08-1987 Datum kennisgeving
22-10-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 111.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. L.A. Clarenburg
dhr. H. Compaan
dhr. dr.ir. W.J. Coumans
dhr. ir. W. van Duijvenbooden
dhr. prof.ir. M. Tels

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. H. Cohen
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. M. Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TDF Tiofine b.v.

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 01 nov 2018