1428. Windenergie in de Noordoostpolder, Westermeerdijk buitendijks

het oprichten van een windpark buitendijks aan de Westermeerdijk, bestaande uit 38 tot 48 windturbines met en totaal vermogen van 144 tot 190 MW.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-03-2004 Datum kennisgeving
11-03-2004 Ter inzage legging van de informatie
24-05-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Tegelijk met de m.e.r.-procedure voor dit windpark zijn m.e.r.-procedures voor nog vier andere windparken aan de IJsselmeerdijken van de Noordoostpolder gestart (Noordermeerdijk binnendijks, Noordermeerdijk buitendijks, Westermeerdijk binnendijks, Zuidermeerdijk). De Commissie heeft voor elk van deze initiatieven een gelijkluidend richtlijnenadvies uitgebracht. 

Richtlijnen

De Commissie ziet als belangrijkste onderwerpen voor het MER:

  • de samenhang tussen de parken en de cumulatie van de effecten;
  • uitwerking van de dichtstebolstapeling en de driehoeksopstelling (voor de parken aan de Noordermeerdijk en Westermeerdijk);
  • effecten voor vogels en vleermuizen in verband met de Vogel- en Habitat richtlijn;
  • het visualiseren van de windturbines in hun omgeving;
  • de gevolgen voor de scheepvaartveiligheid (voor de buitendijkse parken);
  • de milieuwinst;
  • een vergelijking van alternatieven/varianten en parken per geproduceerde kWh.

Toetsing MER

zie project nummer 2352

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Arie van Beek
ir. Peter van der Boom, MA
ir. Lon Schöne
ir. Livina Tummers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Koepel Windenergie Noordoostpolder

Bevoegd gezag
Noordoostpolder

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 10megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 22 feb 2011