1426. Windenergie in de Noordoostpolder, Noordermeerdijk buitendijks

het oprichten van een windpark buitendijks aan de Noordermeerdijk, bestaande uit 14 tot 18 windturbines met en totaal vermogen van 54 tot 70 MW.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-03-2004 Datum kennisgeving
24-05-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

tegelijk met de m.e.r.-procedure voor dit windpark zijn m.e.r.-procedures voor nog vier andere windparken aan de IJsselmeerdijken van de Noordoostpolder gestart (Noordermeerdijk binnendijks, Westermeerdijk binnendijks, Westermeerdijk buitendijks, Zuidermeerdijk). De Commissie heeft voor elk van deze initiatieven een gelijkluidend richtlijnenadvies uitgebracht. 

Richtlijnenfase

De Commissie ziet als belangrijkste onderwerpen voor het MER:

  • de samenhang tussen de parken en de cumulatie van de effecten;
  • uitwerking van de dichtstebolstapeling en de driehoeksopstelling (voor de parken aan de Noordermeerdijk en Westermeerdijk);
  • effecten voor vogels en vleermuizen in verband met de Vogel- en Habitat richtlijn;
  • het visualiseren van de windturbines in hun omgeving;
  • de gevolgen voor de scheepvaartveiligheid (voor de buitendijkse parken);
  • de milieuwinst;
  • een vergelijking van alternatieven/varianten en parken per geproduceerde kWh.

Toetsing MER

zie project nummer 2352

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. ing. A. van Beek
dhr. ir. P. van der Boom
mw. ir. M.B. Schöne
mw. ir. L.J.G. Tummers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. H.G. de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Koepel Windenergie Noordoostpolder

Bevoegd gezag
Lemsterland
Noordoostpolder

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 10megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018