1411. Varkenshouderij maatschap Jongen te Maria-Hoop

het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij met meer dan 900 zeugen.     

Procedure en adviezen

Toetsing
05-02-2004 Kennisgeving MER
05-02-2004 Ter inzage legging MER
07-04-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

voor dit initiatief is een MER gemaakt nadat de Afdeling bestuursrechtspraak had vastgesteld dat er sprake was van een m.e.r.-plichtige activiteit omdat er meer dan 900 zeugen gehouden zullen gaan worden. De Startnotitie was gelijktijdig ook al het MER en zo heeft de Commissie de Startnotitie/MER ook getoetst en geoordeeld dat alle m.e.r.-informatie aanwezig is. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Nico Ogink
ir. Nico Verdoes

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mts. Jongen

Bevoegd gezag
Echt-Susteren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018