1393. Herontwikkeling Trafolocatie, station Leiden Centraal

De ontwikkeling van een multiplexbioscoop en een discotheek/ dancing met een verwachting van meer dan 500.000 bezoekers per jaar en het ontwikkelen van 13.000 m3 kantoren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-11-2003 Datum kennisgeving
14-11-2003 Ter inzage legging van de informatie
13-01-2004 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert het MER toe te spitsen op de verkeers- en parkeerproblematiek en de daaraan gerelateerde milieueffecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wilfried Hessing
ing. Ben Peters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BAM Vastgoed Rijswijk

Bevoegd gezag
Leiden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 13 feb 2008