1393. Herontwikkeling Trafolocatie, station Leiden Centraal

De ontwikkeling van een multiplexbioscoop en een discotheek/ dancing met een verwachting van meer dan 500.000 bezoekers per jaar en het ontwikkelen van 13.000 m3 kantoren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-11-2003 Datum kennisgeving
14-11-2003 Ter inzage legging van de informatie
13-01-2004 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert het MER toe te spitsen op de verkeers- en parkeerproblematiek en de daaraan gerelateerde milieueffecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. W.A.M. Hessing
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. E.D.M. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BAM Vastgoed Rijswijk

Bevoegd gezag
Leiden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018