1387. Golfbaan Park Zaarderheiken (Trade Port Noord)

Het park Zaarderheiken inrichten als een volwaardige ecologische verbindingszone door middel van de aanleg van een golfbaan.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-10-2003 Datum kennisgeving
22-10-2003 Ter inzage legging van de informatie
16-12-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
06-04-2005 Kennisgeving MER
06-04-2005 Ter inzage legging MER
09-06-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Zij geeft nog aanbevelingen ten aanzien van de exploitatie, beheer, natuur en leefmilieu. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
drs. Jacques Leemans
ir. Kuindert van der Spek
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Venlo

Bevoegd gezag
Venlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 26 mei 2021