1385. Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse-Oost, -West en Hekelingen

  De winning van ca. 3 miljoen Nm3 aardgas per dag uit de velden Spijkenisse Oost, Spijkenisse West en Hekelingen. Het gas wordt via nieuw aan te leggen pijpleidingen naar de bestaande locatie Oud Beijerland Zuid getransporteerd. Van daaruit wordt het gas via de bestaande pijpleiding doorgevoerd naar de gasbehandelingsinstallatie in Barendrecht.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-10-2003 Datum kennisgeving
21-10-2003 Ter inzage legging van de informatie
11-12-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
21-07-2004 Kennisgeving MER
21-07-2004 Ter inzage legging MER
06-10-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De NAM zal gebruik maken van de reeds aanwezige exploratieputten op de locatie Spijkenisse Oost voor de winning van gas uit de velden Spijkenisse Oost en Hekelingen. Op de locatie wordt een nieuwe put geboord voor de winning van gas uit het veld Spijkenisse West. 

 

Uit inspraakreacties blijkt dat zorg bestaat over de effecten van de bodemdaling op waterkeringen en over de maatregelen die aan de waterkeringen getroffen kunnen worden. Tevens blijkt er zorg te bestaan over de cumulatieve effecten voor de veiligheid door het bundelen van de gastransportleiding met bestaande leidingen. De NAM is in een toelichting ingegaan op deze inspraakreacties. De Commissie adviseert deze toelichting bij de publicatie van de ontwerpvergunning openbaar te maken.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
drs. Jan Hoogendoorn
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NAM b.v.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007